Công Ty Thảo Trang Tài trợ cho Cuộc Thi Hoa Khôi Du Lịch Đồng Nai

Công Ty Thảo Trang Tài trợ cho Cuộc Thi Hoa Khôi Du Lịch Đồng Nai

Đêm hôm qua, 30/11/2019 cuộc thi Hoa Khôi Du Lịch Đồng Nai đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp.
Cuộc thi đã tìm ra Hoa Khôi Du Lịch đầu tiên cho Tỉnh Đồng Nai.

Công Ty Thảo Trang Đồng Hành Cùng Trẻ Em Nghèo Hiếu Học

Công Ty Thảo Trang Đồng Hành Cùng Trẻ Em Nghèo Hiếu Học

Nhằm khuyến khích các cháu ham học hỏi
Công ty Du lịch Thảo Trang luôn trích 1 phần làm Quỷ Hiếu Học Để tặng quà cho các cháu

Công Ty Thảo Trang Đồng Hành Thiện Nguyện  Bà Con Huyện Nam Cát Tiên

Công Ty Thảo Trang Đồng Hành Thiện Nguyện Bà Con Huyện Nam Cát Tiên

Công Ty Thảo Trang Đồng Hành Thiện Nguyện  Bà Con Huyện Nam Cát Tiên
Chia sẽ giúp đỡ bà con Huyện Nam Cát Tiên